Tudatosan - Egészségesen - Természetesen
Telefon +36 70/778-0902

Integrál pszcihológia

Integrál pszcihológia

Az integrálpszichológia egy most alakuló pszichológiai irányzat, amely ötvözi a modern nyugati lélektan eddigi irányzatait és illeszti ezt a spirituális tanokhoz, így létrehozva egy teljeskörűen integrált, globális pszichológiát. A rendszer Ken Wilbertől ered.
Az integrál szemlélet egyszerre kelet és nyugat, tudomány és spiritualitás, test és elme, egyén és társadalom szintézise. Az ember lelki és szellemi ismeretei mellett kitér az evolúció, a társadalom, a kultúra és az ökológia kérdéseire. Integrálja az ősi évezredes bölcseleti tudást a modern tudomány ismereteivel.
Az integrálás törekvés az emberismerettel foglalkozó ismeretrendszerek törvényszerű szintézisére.
Ezt az integrációt globálisan integrált rendszernek nevezzük, az egy-egy területet integráló tevékenységeket pedig részintegrációnak. Rész-integráció például a neuro-pszicho-immunológia, vagy például egy pszichoterápiás módszer ötvözése egy meditációs módszerrel, vagy a kínai gyógyászat, a nyugati orvoslás és a stresszoldó lelki gyakorlatok együttes kezelési tervbe rendezése. A globálisan integrált rendszer egy mindent átfogó térkép, ami a bőség miatt kivitelezhetetlen lenne.
Az integrál rendszer sajátossága, hogy elismer minden területet, és a versengést együttműködéssé fordítja át